Hüquq

  Şəhər Yaş  
500 AZN
Hüquq / Digər

- проверка договоров - составление протокола разногласий к действующим контрактам - составление внутренней документации, приказов, распоряжений Согласно ...

Bakı 22 - 35 yaş
500 - 400 AZN
Hüquq / Digər

- проверка договоров - составление протокола разногласий к действующим контрактам - составление внутренней документации, приказов, распоряжений Согласно ...

Bakı 22 - 35 yaş
1000 - 1200 AZN
Hüquq / Hüquqşünas

- Məhkəmə və İcra şöbələrində Bankı təmsil etmək yolu ilə onun hüquq və mənafelərinin müdafiə olunmasının təmin edilməsi - Bank tərəfindən verilən iddia və dig...

Bakı 23 - 35 yaş
300 - 500 AZN
Hüquq / Hüquqşünas

- Şirkət tərəfindən hazırlanan sənədlərin qanuna müvafiqliyi haqqında hüquqi rəylərin verilməsi - Hüquqi sənədlərin (iddia ərizələri, apellyasiya və kassasiya...

Bakı 22 - 32 yaş
600 - 700 AZN
Hüquq / Hüquqşünas

- Şirkətdaxili normativ aktların işlənib hazırlanması və uçotu - Şirkətin yazılı və digər xarici korporativ kommunikasiyalarının qanunvericiliyə uyğunluğuna n...

Bakı 21 - 21 yaş