Təbiət sivilizasiyadan daha güclüdür!

İlbəil urbanizasiya bütün Yer kürəsində bitkilərin böyük sayı üçün təhlükə yaradır. Tikintiyə yer azad etmək, material kimi istifadə etmək üçün və bəzən isə səbəbsiz ağaclar kəsilir. Çox az, bəzi təşkilatlar ağacların müdafiəsiylə məşğul olur, bu səbəbdən ağaclar öz-özünü müdafiə etməyə məcbur olurlar!

Bu nəhəng ağaclar tarixin bir hissəsi olmaq istəyirlər.
0
11:15
317
Şərh yoxdur. Sizin şərhiniz birinci olacaq!